МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносителза Р. България на фирма DURICO – производител на висококачествена видео-принтерна хартия в услуга на образното диагностициране и работа с ехографски принтери.

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма Plasti-med –  производител на висококачествени стерилни и нестерилни еднократни медицински изделия от пластмаса.

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител на термочувствителна, диаграмна, регистрираща хартия ROLLMEDза Р. България на фирма Solar Ltd.  Хартията е форматирана на ролки и блатове за: ЕКГ(електрокардиографи);Дефибрилатори; ЕЕГ(електроенцефалографи); Фетални монитори; Лабораторни апарати и др. 

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма TURKUAZ–  производител на висококачествен гел за ултразвукови и електрокардиографски изследвания.

МЕДИТРЕЙД ЕООД е изключителен представител и вносител за Р. България на фирма MAK Hospital equipment –  производител на цялостна специализирана медицинска мебелировка и оборудване на болнични стационари, операционни зали, медицински центрове и лекарски кабинети.